Dag 14

Kalender || Info || Ranking || Resultat ||  

For akkurat tre måneder siden var dagen opp: den allersiste Kaizerskonserten. For alltid? For noen år? Vi skal se. Men i hvert fall var det en fantastisk "Siste Dans".

"Det er ikkje slutt før den feite dama synger" - hva heter operasangeren som avsluttet den siste konserten?


Riktig svar:
Ann-Beth Solvang

Se her.

78% (av 93) har besvart dette spørsmålet korrekt.